Shakin strategia

Nappuloilla on shakissa erilaisia voimasuhteita ja sotilasta pidetään nappuloista heikoimpana. Joissakin tilanteissa sotilas tosin on vahvoilla – tällainen tilanne tulee vastaan silloin, kun sotilas on ikäänkuin vapaasotilaana paikassa, jossa vihollisen sotilaat eivät pääse siihen käsiksi eivätkä voi pysäyttää sitä. Sotilas on vahva myös silloin, kun se saapuu lähelle omaa korotusruutuaan. Tällöin siitä voi nimittäin tulla jopa arvokkaampi kuin torni. Moni pelaaja pyrkii siihen, että hänen sotilaansa korottuu ja että pelaaja saa näin ylivoiman, jonka avulla on mahdollista voittaa peli. Sotilaan voi korottaa kuningattareksi. Joissakin tilanteissa se kannattaa kuitenkin korottaa vaikkapa ratsuksi. Juuri tällaiset tilanteet vaativat pelaajalta pelisilmää ja kykyä loogiseen ajatteluun.

Taktiikka ja strategia

Shakista puhuttaessa viitataan taktiikalla yleensä lyhyellä tähtäimellä tehtäviin suunnitelmiin, jotka ulottuvat parin siirron päähän. Shakissa on olemassa tiettyjä taktiikkaan perustuvia kuvioita. Miten taktiikka sitten eroaa strategiasta? Strateginen peli on kuin asemapeliä. Tähän liittyviä termejä ovat esimerkiksi avoimet linjat, kuningasasema, upseerien kehitys, sotilasmuodostelmat sekä nappuloiden liikkuvuus.
Tärkein strateginen tosiasia on se, että ensisijaisesti on huolehdittava siitä, että kuningas on turvassa. Jos kuningas joutuu ”matti”-tilanteeseen, on peli hävitty. Sotilaat usein toimivat ruutujen valvojina – ne valvovat sellaisia ruutuja, joihin toisen ”armeijan” upseeri mielellään tulisi. Kannattaa pyrkiä välttämään tilanteita, joissa omat nappulat estävät omien nappuloiden liikkumista – jos esimerkiksi oma sotilaasi on lähettisi käyttämillä ruuduilla, vaarantuu lähetin liikkumarata. Voidaan jopa sanoa, että lähetistäsi tulee ”huono”.

Pelin kulku

Siirtoja kutsutaan shakissa avauksiksi. Näistä avauksista on vakiintunut monia. Tärkeintä on pyrkiä suojelemaan kuningasta esimerkiksi linnoittamalla. On myös tärkeää vältellä sotilasheikkouksia.
Keskipeli tarkoittaa tilannetta, jossa ”armeijat” yrittävät lyödä toisen ”armeijan” nappuloita. Tässä vaiheessa on tärkeää saavuttaa strateginen ylivoima vastustajaan nähden. Tässä vaiheessa on tärkeää kiinnittää huomiota omaan taktiikkaan sekä strategiaan.

Loppupeli-vaiheessa upseereita on jäljellä enää huomattavan vähän. Jos tässä vaiheessa tekee virheen, johtaa se usein häviöön. Voikin olla hyödyllistä aloittaa pelin harjoittelu juurikin harjoittelemalla loppupelivaihetta. Tämä saattaa kuulostaa nurinkuriselta, mutta jos hetken mietit asiaa, ohje on järkevä. On olemassa erilaisia loppupelejä – esimerkiksi torniloppupelejä, ratsuloppupelejä, sotilasloppupelejä ja lähettiloppupelejä. Loppupelin nimi riippuu siitä, millaisia nappuloita loppupelivaiheessa on jäljellä. Loppupelin ja keskipelin välinen raja on monesti luonteeltaan häilyvä.

Shakki on luonteeltaan kohtelias peli ja erityisesti pelattaessa virallisissa tilaisuuksissa, tulee pelaajien noudattaa siihen liittyviä kohteliaisuussääntöjä. Luovuttaminen tilanteessa, jossa et enää usko omiin voittomahdollisuuksiisi, on eräs näistä kohteliaisuussäännöistä. Voi luovuttaa esimerkiksi kättelemällä vastustajaasi ja sanomalla ”luovutan”. On myös kohteliasta, että jos kosketat jotain omista nappuloistasi, tulee sinun sitä siirtää, ellet sitten lyö vastustajan omaa nappulaa. Jos sinun tulee korjata nappulan sijaintia laudalla, sano ennen kuin kosket nappulaan ”korjaan”.

Voit ehdottaa tasapeliä ainoastaan kun on oma vuorosi ja kun olet jo ehtinyt siirtää, muttet painaa kelloa. Jos toinen siirtää nappulaansa tämän jälkeen, tulee se tulkita tasapelistä kieltäytymiseksi. Vastustajan ei siis välttämättä tarvitse sanoa yhtään mitään halutessaan kieltäytyä tarjouksestasi. Älä ehdota tasapeliä montaa kertaa – sellainen ei ole shakissa kohteliasta. Muutoin shakkipelin aikana ei ole tapana puhua vastustajan kanssa.
Halutessasi tutustua shakkiin ja sen sääntöihin taktiikoineen ja strategioineen, kannattaa hakeutua alan seuratoiminnan pariin – tai vaikkapa johonkin shakkikerhoon. Ota selvää oman paikkakuntasi shakkitarjonnasta! Shakki on mielenkiintoinen harrastus ja tutkimusten mukaan se voi jopa auttaa parantamaan muistia. Ei olekaan ihme, että shakki on säilyttänyt suosionsa pitkän historiansa aikana ja että se on laajimmalle levinneitä lautapelejä!